ទូរស័ទ្ទ: (855) 23 980 000 ទំព័រហ្វេសបុក @CABBank អ៊ីម៉ែល: customerservices@cab.com.kh តេឡេក្រាម CAB Bank Customer Services Center

ដើម្បីចុះឈ្មោះ CAB Retail Interne Banking សូមចុចលីងខាងក្រោម https://ibanking.cab.com.kh
" />
CAB | Cambodia Asia Bank Plc,

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពី ដំណើការឡើងវិញនៃប្រព័ន្ធធនាគារតាមអុីនធើណេត

អតិថិជនជាទីគោរព!
    យើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ សូមជម្រាបជូនដំណឹងថា ការបើកដំណើរការសេវាកម្ម CAB Retail Internet Banking របស់យើង នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១4 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះតទៅ ។ យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុន សំរាប់មុខងារមួយចំនួួនអាចនឹងមិនដំណើរក្នុងអំឡុងពេលនេះ។

    សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈ

    ទូរស័ទ្ទ: (855) 23 980 000 ទំព័រហ្វេសបុក @CABBank
    អ៊ីម៉ែល: customerservices@cab.com.kh តេឡេក្រាម CAB Bank Customer Services Center


    ដើម្បីចុះឈ្មោះ CAB Retail Interne Banking សូមចុចលីងខាងក្រោម https://ibanking.cab.com.kh